0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Tin tức - 26/04/2022

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022.

Sáng ngày 26/4/2022, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Mai Xuân Liêm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Chuyển đổi số tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu UBND cấp huyện, cấp xã có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã; cùng dự có các cán bộ, công chức, viên chức liên quan.

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cần triển khai để thực hiện chuyển đổi số; đồng thời ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa,

Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung về chuyển đổi số tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông  đã giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về chuyển đổi số và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, không chỉ làm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp mà chuyển đổi số còn mang tính minh bạch cao trong thực thi công vụ, là công cụ hữu ích để người dân, doanh nghiệp có thể “giám sát” thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi thói quen, thay đổi thói quen ở một tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm của người đứng đầu. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là có nhận thức đúng, chuyển đổi số là vấn đề nhận thức chứ không phải là vấn đề công nghệ, là chuyện dám làm hay không dám làm của người lãnh đạo.

Quang cảnh Hội nghị.

Để đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra: Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí tham dự tại tất cả các điểm cầu trên địa bàn tỉnh, cần tập trung lắng nghe các ý kiến của chuyên gia, tích cực trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp tốt nhất thực hiện chuyển đổi số ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đề nghị các cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, triển khai những nội dung cơ bản về chuyển đổi số; định hướng về về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong các ngành, lĩnh vực; đặc biệt là kinh nghiệm triển khai thành công các mô hình chuyển đổi số trong chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trong các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc để Thanh Hóa học tập, áp dụng tại địa phương; quan tâm, hỗ trợ Thanh Hóa trong các chương trình chuyển đổi số.

Tiếp đó, đồng chí Đặng Tùng Anh – Phó Giám đốc, Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa tiếp tục giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số phục vụ người dân; giới thiệu các mô hình cơ bản và nội dung chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã để có thể áp dụng triển khai tại các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến thực tiễn để xây dựng, triển khai các nền tảng quan trọng và các giải pháp để tăng tốc độ chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2022 và thời gian tiếp theo./.

Bài viết liên quan