0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Tin tức - 18/04/2022

Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao , NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2022.

Sáng ngày 01/4/2022, đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểm mẫu đợt 1 năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Hội Phụ nữ tỉnh; cùng dự có các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM trình bày Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế đánh giá, xác nhận, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2022.

Theo đó, trong lần thẩm định xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt này có 06 xã đạt chuẩn các tiêu chí NTM gồm: Lộc Thịnh, Mỹ Tân, Thạch Lập (Ngọc Lặc); Yên Dương, Hà Hải (Hà Trung); Cẩm Yên (Cẩm Thủy). Có 09 xã đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao gồm: Hà Lĩnh (Hà Trung), Hà Lai (Hà Trung), Xuân Trường (Thọ Xuân); Quảng Trung, Quảng Lộc, Quảng Ngọc, Quảng Định (Quảng Xương); Yên Phong, Định Liên (Yên Định). Có 06 xã đạt chuẩn các tiêu chí NTM kiểu mẫu gồm: Quảng Bình, Quảng Lưu (Quảng Xương); Hoằng Lộc, Hoằng Đồng (Hoằng Hóa); Định Long (Yên Định); Bắc Lương (Thọ Xuân).

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với 21 xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2022. Kết quả: Thống nhất 05/06 là xã đạt chuẩn NTM là Lộc Thịnh, Mỹ Tân, Thạch Lập (Ngọc Lặc); Yên Dương (Hà Trung); Cẩm Yên (Cẩm Thủy); 08/09 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Hà Lai (Hà Trung), Xuân Trường (Thọ Xuân); Quảng Trung, Quảng Lộc, Quảng Định (Quảng Xương); Yên Phong, Định Liên (Yên Định) Hà Lĩnh (Hà Trung); 04/06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Quảng Lưu (Quảng Xương); Hoằng Lộc (Hoằng Hóa); Định Long (Yên Định); Bắc Lương (Thọ Xuân).

Có 04 xã: Hà Hải (Hà Trung), Quảng Ngọc (Quảng Xương), Quảng Bình (Quảng Xương), Hoằng Đồng (Hoằng Hóa) chưa đạt số phiếu đồng ý để được xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt này.

Đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định

phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh; nhờ có công cuộc xây dựng NTM, trong những năm qua bộ mặt nông thôn Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay tiến bộ rõ rệt. Đối với những hồ sơ của 10 xã được đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu lần này đều cơ bản đạt các tiêu chí; song còn một số xã mức tiêu chí đạt còn khiêm tốn, nên cần phải tiếp tục nỗ lực nâng cao tiêu chí trong thời gian tới./.

 

Bài viết liên quan