0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Tin tức - 18/04/2022

Thanh Hóa ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể được đề ra nhằm bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19; kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19; nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu, hồi sức tích cực ở cơ sở khám, chữa bệnh các tuyến; Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19; bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch; bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và ổn định đời sống của nhân dân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, hàng tuần hoặc khi dịch có diễn biến mới, thực hiện theo nguyên tắc: cấp nào xác định thì công bố cấp độ dịch ở cấp đó. Cụ thể như sau:

– UBND các xã, phường, thị trấn xác định, công bố cấp độ dịch cấp xã trước 13h00 ngày Chủ nhật hàng tuần hoặc khi dịch có diễn biến mới, phức tạp.

– UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định và công bố cấp độ dịch ở cấp huyện trước 15h00 ngày Chủ nhật hàng tuần hoặc khi dịch có diễn biến mới, phức tạp.

– Sở Y tế cập nhật và công bố cấp độ dịch ở quy mô toàn tỉnh và tổng hợp công bố từng huyện, thị xã, thành phố; từng xã, phường, thị trấn trước 17h00, vào ngày Chủ nhật hàng tuần hoặc khi dịch có diên biến mới, phức tạp hơn; đồng thời báo cáo Bộ Y tế cập nhật trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

– Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp tài khoản cho các địa phương thực hiện công bố và cập nhật mức độ dịch trên cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa; cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Y tế.

– Trong trường hợp nâng cấp độ dịch:

+ Thông báo trước 48 giờ khi áp dụng ở phạm vi toàn tỉnh.

+ Thông báo trước 24 giờ khi áp dụng ở phạm vi cấp huyện.

 + Thông báo trước 12 giờ áp dụng ở phạm vi cấp xã.

 + Trường hợp cấp bách UBND tỉnh, huyện quyết định theo thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

 

Bài viết liên quan